۲۰% تخفیف
قایق-سواری
۳۰۰۰۰۰تومان

قایق سواری

۲۰% تخفیف
کشتی-نوید
۲۴۴۰۰۰تومان

کشتی نوید

۲۰% تخفیف
کشتی-اوستا
۲۷۰۰۰۰تومان

کشتی اوستا

۲۰% تخفیف
کشتی-تارا
۲۰۰۰۰۰تومان

کشتی تارا

۲۰% تخفیف
کشتی-تاپ-تورز
۲۶۱۰۰۰تومان

کشتی تاپ تورز

۲۰% تخفیف
کشتی-آکواریوم
۱۱۰۰۰۰تومان

کشتی آکواریوم

۲۰% تخفیف
ماساژ
۲۰۰۰۰تومان

ماساژ

۲۰% تخفیف
۶۳۰۰۰۰تومان

بانجی جامپینگ

۱۰۰% تخفیف
شهربازی-هایلند
۲۰۰۰۰تومان

شهربازی هایلند

۲۰% تخفیف
جایروکوپتر
۷۲۰۰۰۰تومان

جایروکوپتر